+47 22 42 36 00 sales@humetrica.com

Organisasjonsutvikling

Er din bedrift opptatt av medarbeiderskap og økt effektivitet?

Sosiale Mestrings-Stiler (Social Coping Styles)

Bli kjent med vår test for kartlegging av Social Coping Styles – et revolusjonerende konsept som gir deg unik innsikt i egen og andres sosiale- og komunikative atferd.

Lederutvikling

Trenger du måleverktøy for lederutvikling eller coaching?

Humetrica har i 25 år jobbet med utvikling av verktøy for å evaluere og effektivisere individer og organisasjoner. Humetrica har som målsetting å kunne tilby avanserte psykometriske måleverktøy i et lettfattelig pedagogisk grensesnitt og som har både høy validitet og stor nytteverdi for våre brukere.

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse er utviklet over en periode på 25 år. Verktøyet er tilpasset og finjustert over mange år etter innspill og ønsker fra våre kunder. Verktøyet er godt dokumentert og vil være like relevant i en teknologibedrift som i offentlig forvaltning. Humetrica Organisasjonsanalyse består av en rekke moduler, fra tegning av organisasjonskart, elektronisk datainnsamling, produksjon av rapporter samt et tiltaks-oppfølgingssystem.

 

Les mer…

Humetrica 36-graders lederevaluering

Humetrica 360-graders lederevaluering

En 360-graders lederevaluering kartlegger styrker og endringspotensial og er fremfor alt et utviklingsverktøy. Lederevalueringen bør gjennomføres som en del av et utviklingsløp hvor lederen får personlig feedback av resultatene. Humetrica har utviklet skreddersydde 360-graders verktøy til ti-talls norske bedrifter og har i dag en solid plattform for administrering som kan håndteres av bedriftens egne interne HR-ressurser. For de som ikke ønsker en skreddersydd løsning har vi en generell variant som vil passe de aller fleste organisasjoner.

Les mer…

HUPI-5 Humetrica Atferdsstiler

Personlighet og Mestringsstiler (Social Coping Styles)

Vår test som måler Social Coping Styles er utviklet med basis i fem-faktorteorien. I tillegg til å måle de tradisjonelle fem faktorene som “Utadvendt”, “Medmenneskelig”, “Emosjonelt sterk”, “Pliktoppfyllende” og “Åpensinnet” gir denne testen først og fremst et detaljert bilde av personens Mestringsstiler (også kalt Social Coping Styles). Mestringsstiler er tradisjonelt brukt i forbindelse med personlig veiledning, salgs- og ledertrening, og ved rekruttering. Mestringsstiler står sentralt i forståelsen av sosial- og emosjonell intelligens.

Les mer…

HWSI Humetrica Teamroller

Roller og Arbeidsstiler (Work Styles)

Belbins teamrollemodell ligger til grunn for utviklingen av verktøyet for måling av arbeidsstiler. Verktøyet kartlegger hvordan personer foretrekker å jobbe sammen med andre og dette er kategorisert i forhold til 10 ulike arbeidsroller/stiler. Verktøyet brukes i hovedsak som diskusjonsverktøy og som et av flere instrumenter ved rekruttering.

Les mer…

Humetrica CompMap

Humetrica CompMap

Rekrutteringsløsningen, Humetrica CompMap, er et system for registrering, evaluering, og systematisering av kompetanse, evner og ferdigheter. CompMap gir deg full kontroll med rekrutteringsprosessen og effektiviserer behandlingen av søkere og øker sannsynligheten for å velge den rette.

Les mer…

Miljøfyrtårn

Humetrica er sertifisert som en Miljøfyrtårn-bedrift. Som ansatte i Humetrica jobber vi med tiltak for å bli en mer miljøvennlig bedrift samt fremme både samfunnsansvar og et godt arbeidsmiljø. Sertifikatet er også anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Som Miljøfyrtårn vil vi aktivt bidra til en større bevisstgjøring omkring miljø- og samfunnsansvar, både når det gjelder oss selv og de vi samarbeider med.