+47 22 42 36 00 sales@humetrica.com

Rekruttering

Rekruttering

Kandidatseleksjon og utvelgelse dreier seg om å redusere usikkerhet. Ansettelser kan være kostnads- og ressurskrevende – feilansettelser er alltid det. Humetrica kan foreta full rekruttering eller bistå med enkelte elementer som for eksempel gjennomføring og fortolkning av tester.

Humetrica har gjennom sin lange erfaring utviklet verktøy og metodikk som øker sikkerheten ved ansettelser. Med bistand fra våre erfarne konsulenter, som innehar en høy psykologisk kompetanse, kvalitetssikrer og effektiviserer vi utvelgelsesprosessen.

Vi har en rikholdig “verktøykasse” bestående av personlighetstester, arbeidspreferansetester, evnetester, verktøy for jobbanalyser, innbokser og simuleringsoppgaver, samt assessment senter. I tillegg tilbyr vi Humetrica CompMap som uavhengig av søkerantallet enkelt håndterer søknadsmasser med filtreringsfunksjoner, vekting av kompetanse og ferdigheter. I tillegg sørger Humetrica CompMap for enkle løsninger for kommunikasjon med søkerne og distribusjon av utvidet søkerliste med mye mer. Alt dette setter vi sammen til Humetrica Assessment Consept.