+47 22 42 36 00 sales@humetrica.com

Andreas Løes Narum

Et bredt utvalg av psykologiske tester

Diverse tester fra Andreas Løes Narum

AB5

En personlighetstest basert på BigFive-tradisjonen, som er det dominerende fagfeltet innen personlighetsforskningen. Hver av de fem personlighetsfaktorene er delt i tre, slik at man kan bruke femten personlighetsfasetter i jobbintervjuer eller i lederutvikling.

Tre verbale tester

Tre verbale tester: Disse måler verbale evner og ferdigheter fra konkret ordforråd til mer abstrakt begrepsforståelse. Hvis jobben krever forståelse av skriftlig informasjon, er dette nyttige tester.

Tre numeriske tester

Disse måler numeriske evner og ferdigheter fra konkret matematikk til mer abstrakt, logisk forståelse av tallrekker. Hvis det er viktig å kunne forholde seg til tall eller kvantitative størrelser i jobben, er dette bra tester.

Figur 60

Figurprøve som henger sammen med resonnement og evne til problemløsing. Hvis jobben krever rask innlæring, eller det er mye informasjon å forholde seg til, er dette en svært god test å bruke.

Engelsk 44

Test av generelle engelskferdigheter. Den som gjør det bra på denne testen, behersker engelsk godt og kan konversere om det meste.

Rettskrivning

Test av ferdighet i norsk rettskrivning. Hvis jobben krever rask lesing eller korrekt språkbruk, er dette en god test å benytte.