+47 22 42 36 00 sales@humetrica.com

HWSI - Teamroller

HWSI – Kartlegger Belbins teamroller

Humetrica Work Style Index (HWSI) er et verktøy for kartlegging arbeidspreferanser. En profil synliggjør hvilke type arbeidsoppgaver en person trives best med, hvilke ramme vedkommende fungerer best under, og hva vedkommende anser som sitt viktigste bidrag i samarbeid med andre. Arbeidspreferanser sees ofte i sammenheng med teampreferanse og HWSI er å anse som et verktøy for å kartlegge teamroller. HWSI synliggjør hvilke(n) teamrolle(r) du spontant søker.

HWSI egner seg meget godt som dialogverktøy for å få i gang en diskusjon rundt samarbeidsstil og komplementaritet i et team. HWSI benyttes oftest innen teamutvikling, men mange av våre kunder lar den også inngå i rekrutteringprosessen sammen med HUPI (Atferdsstiler).

I tillegg til den individuell HWSI personprofilen, har du også muligheten til å ta ut rapporter på komplette team og se de ulike personene i relasjon til hverandre.

Utvikling

  • Ideskaper
  • Ideforedler

Produksjon

  • Pådriver
  • Praktiker

Evaluering

  • Analytiker
  • Kvalitetssikrer

Samarbeid

  • Brobygger
  • Koordinator

Læring

  • Mentor
  • Spesialist