+47 22 42 36 00 sales@humetrica.com

HUPI-5 og Humetrica’s sosio-emosjonelle personlighetsmodell

Bruk av personlighetstest i rekrutteringsprosessen hjelper deg å øke graden av objektivitet, og i kombinasjon med intervju og referansesjekk bidrar den til økt treffsikkerhet i prosessen. Humetrica’ personlighetstest (HUPI-5) bygger på en atferdsmessig og sosio-emosjonell tilnærming til personlighet. I likhet med de fleste andre anerkjente personlighetstester i dag, er HUPI-5 utviklet med basis i antakelsen om at personligheten kan beskrives med utgangspunkt i fem dimensjoner, også kalt Big-Five (Big-5). Vår egen forskning er basert på blant annet faktoranalyser som rafinerer 5-faktormodellen ytterligere til fire atferdsstiler i tillegg til en sosial dimensjon som vi kaller “Sosial Dristighet” (introvert-ekstrovert i Big5).

 

 

HUPI-5 (Humetrica Personality Inventory – Big Five) egner seg i de fleste sammenhenger hvor atferdsmønstre evalueres. Aller mest benyttes verktøyet til rekruttering og karriereveiledning. Kombinert med en grundig jobbanalyse gir HUPI-5 en god plattform til å vurdere egnethet og utgjør et nyttig supplement sammen med annen tilgjengelig informasjon. Bruk av HUPI-5 forutsetter deltagelse på lisensieringskurs.

Personlighet: En persons karakteristiske måte å tenke, føle og handle på. Dette kommer til uttrykk i form av ulike atferds- og mestringsstiler som Målrettet, Impulsiv, Omsorgsfull og Analytisk. Humetrica har valgt å kalle disse for Sosiale Mestringsstiler, eller på engelsk Social Coping Styles.

HUPI Atferdsstiler
HUPI-5 Engelsk – The Big Five Sosiale Mestringsstiler (Social Coping Styles)
Åpensinnet = Openness = Impulsiv (Impulsive)
Emosjonelt sterk = Neuroticism = Målrettet (Directive)
Medmenneskelig = Agreeableness = Omsorgsfull (Caring)
Pliktoppfyllede = Conscientiousness = Analytisk (Analytical)
Utadvendt = Extraversion = Sosial Dristighet (Social assertiveness)
faktor 6 mangler
= the missing factor 6 = Emosjonell responsivitet (Emotional responsiveness)
Din sosiale mestringsstil viser hvordan du normalt handler både i jobb og privat, alene eller i interaksjon med andre. Alle mennesker har et variert sett av handlingsmåter, men vil likevel ha én måte som benyttes oftere. Denne handlingsmåten vil spesielt fremtre i situasjoner som krever rask handling, som f.eks. i en stresset situasjon. Din primære Mestringsstil vil oftest være det andre oppfatter deg som. Nedenfor kan du lese hva som er typiske trekk for de ulike Mestringsstiler.

Målettet

«RØD» er målrettet, motivert og dreven. «RØD» har ofte gode lederegenskaper, er hardtarbeidende, liker å være ansvarlig, er en god beslutningstaker, forretningsorientert og ambisiøs. Svært lojal i vennskap og næringsliv – ofte er det denne personen du ringer når du trenger hjelp til å gjøre endringer eller ta en stor avgjørelse.

Impulsiv

«BLÅ» er energisk, morsom å være sammen med, eventyrlysten, sosial, spontan, har mange venner og elsker å prøve nye ting. «BLÅ» får mennesker rundt seg til å føle seg spesielle, og er et naturlig midtpunkt i sosiale settinger. Empatisk og åpensinnet. Kan fremstå uorganisert og lett distrahert, men er et «must» som idéskaper i utviklingsprosesser.

Omsorgsfull

«GUL» er flink til å gi av seg selv, lett å snakke med, emosjonelt velbalansert, behersket, sindig og stabil. «GUL» er kreativ. Et JA-menneske som finner det utfordrende å si «NEI». En god menneskekjenner som tar seg tid til å se andre og gjennomskue hva de egentlig føler.

Analytisk

«GRØNN» er analytisk, god med tall, rolig, organisert og flink på problemløsning. «GRØNN» kan finne det utfordrende å vise følelser og befinner seg ofte i egne tanker. Beslutningstaking kan ta tid, men når «GRØNN» først har bestemt seg er det den beslutningen som gjelder og teller.