+47 22 42 36 00 sales@humetrica.com

Humetrica 360-grader

Humetrica 360-grader lederevaluering

En 360º lederevaluering er en strukturert feedback-metodikk. Lederen selv, samt over-, side- og underordnede besvarer et spørreskjema med evaluering av lederens ferdigheter. Resultatene oppsummeres i en personlig rapport til lederen og utgjør et viktig informasjonsgrunnlag for utvikling av eget lederskap.

Lederevalueringen kartlegger styrker og endringspotensial og er fremfor alt et utviklingsverktøy. Vi anbefaler at lederevalueringen gjennomføres som en del av et utviklingsløp hvor lederen får personlig feedback av resultatene.

Det er få arenaer i en leders hverdag som innebærer en så massiv tilbakemelding på eget lederskap, som det en 360 lederevaluering innebærer. For oss er det naturlig å skape en trygghet i en slik situasjon og behandle alle med respekt. En slik ramme vil være en viktig forutsetning for å innta en proaktiv tilnærming til egen utvikling.

Skreddersydd 360º

Humetrica tilbyr lederevaluering med vår standardiserte 360, eventuelt kan vi bistå med utvikling av et spørreskjema som er tilpasset organisasjonens ledelsesprinsipper.